Olthatatlan online dating unwritten rules of online dating

Phrixosz biztonságban megérkezett Kolkhiszba, ahol kedvesen fogadták, noha az ottaniak elég kegyetlen nép hírében álltak.A fiú kissé hálátlan módon az aranyszőrű kost feláldozta Zeusznak, az állat bőrét pedig a kolkhiszi királynak ajándékozta.(A mítosz következő leírásában nem szerepelnek azok az események, melyek a film cselekményének ismertetésében olvashatók)Phrixosz nagybátyja Thesszália uralkodója volt, akit unokaöccse, Peliász (Phrixosz unokafivére) elzavart.Ráadásul az emberek azt beszélik, hogy a király száműzni akarja Médeát, mert fél boszorkányos hatalmától, és tulajdon lányát kívánja Iaszónhoz adni. Kedvességet és jámborságot színlelve ajándékot küld gyermekeivel a korinthoszi királylánynak: gyönyörű ruháját, méreggel átitatva. Médea bosszúja azonban ezzel még nem teljesedik be.Glauké cselédei hiába óvják a naiv királylányt Médea ajándékától, a fiatal teremtés nem bír ellenállni a vágynak, és magára ölti a káprázatos ruhát. Anyai figyelmességgel mosdatja meg és öltözteti tiszta ruhába gyermekeit, majd álomba ringatja őket.Az elűzött király fia, Iaszón azonban felnőtt korában megjelent a palotában, hogy visszakövetelje a trónt.Peliász fondorlatos módon akart megszabadulni Iaszóntól. Azt mondta, hogy hajlandó átadni neki a trónt, de Iaszón előbb szerezze meg az aranygyapjút, hogy az időközben elhunyt Phrixosz szelleme visszatérjen Thesszáliába.Útközben Héraklész egy sajnálatos haláleset miatt megvált a csapattól.

A szárazföldre lépve Médea megszállottan járkál a szikkadt, terméketlen talajon, veszélyeket jósol, ám a férfiak rá se hederítenek. A szerelemtől elvakult királylány teljesen Iaszónnak szenteli magát. Egy nap azonban Médea a cselédjével együtt titokban meglesi, amint férje a korinthoszi király udvarában önfeledten mulatozik.Médea rettenetes módon szerez előnyt a maguk számára: megöli és feldarabolja fivérét, a testrészeket pedig szétszórja az úton, hogy azok felszedegetése lelassítsa üldözőiket.A borzalmas terv beválik, Iaszónéknak sikerül elmenekülniük a hajójukon.Hermész isten azonban meghallgatta az aggódó anya, Nephelé imáit, és egy aranyszőrű kost küldött Phrixosz és nővére, Hellé megmentésére.Az állat elragadta a gyermekeket az áldozati oltárról, majd átrepült velük az Európát Ázsiától elválasztó tengerszoros felett.

Search for olthatatlan online dating:

olthatatlan online dating-47olthatatlan online dating-23olthatatlan online dating-33olthatatlan online dating-89

Médea segítségével Iaszón sikeresen teljesítette a kolkhiszi király által kirótt feladatokat (az uralkodó titokban azt remélte, hogy a kellemetlen idegen majd odavész valamelyik veszélyes küldetésben), ám az aranygyapjút végül egyszerűen ellopta a szerelmes királylány közreműködésével. Azt kérte, hogy Iaszón vigye magával Görögországba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “olthatatlan online dating”